En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Der er etableret et centerråd på Fårevejle Plejecenter

Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. Centerrådet består af tre til fem beboere, pårørende eller brugere og frivillig ved centret. Der er to personalerepræsentanter, en repræsentant fra ældrerådet samt en lederrepræsentant.

Rådet vælges ved valg en gang årligt. 

Centerrådet ved Fårevejle Plejecenter består pr. 17. februar 2014 af:

Navn Telefon E-Mail Tilknytning
Inge Lise Wachs 59 31 72 25 iwachs@mail.tele.dk Frivillig
Ulla Madsen 28 72 37 94 bjarneogulla@gmail.com Pårørende
Poul Erik Anker 31 71 79 32   Pårørende
Vivi Nielsen 59 62 12 90   Beboer
Leif Rasmussen     Beboer
Kirsten Johansen 23 93 60 90 kijo@nyka.dk Ældrerådet
Lisbeth Terkelhøj   loan@odsherred.dk Personale
Lone Danielsen   lone.danielsen@hotmail.com Personale
Kirsten Frederiksen 23 23 96 31 kilfr@odsherred.dk Centerleder